ภาควิชาพืชไร่นา สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย และคณะเกษตร ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เราจะปรับปรุงพันธุ์พืช ไปเพื่อใคร”

โดย ศาสตราจารย์ ราเชนทร์ ถิรพร

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มก. บางเขน เวลา 10:00-11:30 น. (ลงทะเบียนหน้างาน 09:30 น.)

ลงทะเบียนร่วมงาน
https://bit.ly/405FWiP