ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ ศ.ดร. อภิพรรณ พุกภักดี ม.ว.ม. และขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัว “พุกภักดี” ต่อการสูญเสียในครั้งนี้