คณะเกษตร และสโมสรนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูคณะเกษตร 2566

"เพราะครูคือผู้ให้... ให้วิชา ให้ชีวิต ให้ศิษย์เสมอมา"

ถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาทุกปี เพื่อเป็นการแสดงมุทิตา ที่ศิษย์มีต่อคณาจารย์ปัจจุบันและคณาจารย์อาวุโส

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม สำหรับสิ่งที่สำคัญสำหรับประเพณี ไหว้ครูคณะเกษตรนั้น คือให้นิสิตได้รับรู้ถึง ความรัก ความเมตตาของคณาจารย์อาวุโส ที่ยังคงมาร่วมงานทุกปี นับเป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ ให้กับคณาจารย์ และนิสิตคณะเกษตร ให้มุ่งมั่นเพื่อการเกษตรของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มีพิธีการมอบเหรียญเรียนดี สำหรับนิสิตเรียนดีและมอบทุน สนับสนุนการศึกษาจากภาควิชาต่างๆอีกด้วย

แฟ้มรูปภาพ