วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.ปาริชาติ พรมโชติ หัวหน้าภาควิชา ได้ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ทาคาชิ อิเคดะ (Prof. Takashi Ikeda) และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเมจิ (Meiji University) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตจากภาควิชาฯ และนิสิตจาก Meiji University เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป

แฟ้มรูปภาพ