ขอเรียนเชิญเข้าร่วม workshop ไทย-จีน เรื่องการพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ภูมิอากาศสำหรับภาคการเกษตรของประเทศไทย “Development of High-resolution Climate Forecast for Thailand Using Dynamical Model, Artificial Intelligence and Dendroclimatic Reconstruction Datasets to Apply in Agricultural Studies” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 20 กันยายน 2566 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ห้อง 301 สามารถลงทะเทียนเข้าร่วมงานได้ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่างหรือสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนได้เช่นกัน หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน