ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง'66 (ครั้งที่ 16) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งภาควิชาพืชไร่นาได้ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ เทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมัน พันธุ์ถั่วลิสง (ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40 ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 และถั่วลิสงพันธุ์ KUP11S1-1) และพันธุ์งา (งาดำ ได้แก่ พันธุ์ มก.18 ซีเอ็ม-07 และ มก.21 งาขาว ได้แก่ พันธุ์ มก.19 ซีพลัส-1 ซีพลัส-2 และ ซีเอ็ม-53) ทั้งนี้ได้แจกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงและเมล็ดพันธุ์งาให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

แฟ้มรูปภาพ