ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 ทางภาควิชาพืชไร่นาได้จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยได้มีการสวดมนต์และรับพรจากพระภิกษุเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานของบุคลากรในปี 2567 พร้อมด้วยมีงานจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับบุคลากรของภาควิชาทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงตัวแทนผู้สนับสนุนภาควิชาต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน

แฟ้มรูปภาพ