ภาพบรรยากาศ c

กิจกรรม Agron Open House 2024 ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ได้สร้างบรรยากาศที่สดใสและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ บริษัทชั้นนำด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงทุนการศึกษาต่อระดับโทและเอก ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ในงาน สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานและทำให้งานนี้สำเร็จอย่างยิ่ง!

แฟ้มรูปภาพ