ภาควิชาพืชไร่นา ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

แฟ้มรูปภาพ